Ympäristö – Environment

Meille laatu tarkoittaa myös ympäristöarvojen kunnioittamista.

Lumo-lehti painetaan kotimaisessa perheyrityksessä Forssa Printissa, jolle on myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki. Joutsenmerkki asettaa ympäristövaatimukset kaikille tuotannon vaiheille ja Forssa Printin painotekniikoilla valmistetut tuotteet täyttävät  sen tiukat kriteerit. Forssa Printillä on myös SFS-ISO 14001 -ympäristösertifikaatti ja PEFC-CoC-sertifikaatti. Lisäksi painotalo käyttää Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa ekoenergiaa. Lumon painopaperi on FSC-sertifoidusta puukuidusta ja Suomessa valmistettua.

Luonnonsuojelun tukeminen on meille tärkeää. Teemme yhteistyötä WWF Suomen kanssa.
Lumo osallistuu myös suoraan luonnonsuojelutoimintaan. Tästä tulette vielä kuulemaan lisää.


For us quality means also respecting the environmental values. The Finnish Lumo is printed according to all available environment sertificates.

We like to collaborate for nature conservation. Lumo for example supports WWF Finland’s work.
Lumo also involves in direct actions for nature conservation: You will hear more about this later.