Kuka suojelee sutta – Who protects Finnish wolves?

Kuka suojelisi sutta? Erittäin uhanalaisen suden kanta on pienentynyt neljänneksellä vuodessa. Kannan kooksi arvioitiin keväällä 2017 150–180 yksilöä. Kolmen viimeksi kuluneen metsästysvuoden aikana Suomessa on kuollut 175 sutta, joista 156 on ammuttu luvin, määräyksin ja laittomasti. Pyysimme suojeluun perehtyneitä tahoja kertomaan, miten sutta suojellaan vai suojellaanko. Lue juttu maksutta!

Who protects the wolf in Finland? The population of a highly endangered wolf in Finland has decreased by a quarter in a year. The size of the population was estimated to be 150-180 individuals in the spring 2017. During the last three hunting years 175 wolves have died in Finland. In Lumo 15 we asked the directions with knowledge of species protection and nature conservation in Finland to tell how the wolf is protected or is it protected at all.

Author: Raisa Tasanto

Share This Post On