Hyvää kuvakilpailuilla – Amazing images but even more


Vuoden lintukuvaaja, Bird Photographer of the Year, BPOTY, valittiin nyt toista kertaa. Kilpailun voittajia esitellään Lumossa 17. Koko kisan voitti meksikolainen Alejandro Prieto Rojas otoksellaan ruokailevista flamingoista. Usein kansainvälisten kuvakilpailujen tuotoilla edesautetaan myös luonnonsuojelutyötä. Esimerkiksi BPOTY:n yksi tavoite on varainkeruu lintujen suojelutyölle. Kilpailun tuottojen turvin tuetaan myös nuorten lintuharrastajien leiritoimintaa. Seuraavaan kilpailuun voi osallistua 30.11.2017 asti kilpailun sivuilla.

Bird Photographer of the Year, BPOTY, was selected for the second time. Winners of the competition are presented in Lumo 17. 2017 competition was won by Mexican Alejandro Prieto Rojas with the image above of flamingos eating. Often, the results of international photo competitions also contribute to nature conservation. For example, one of BPOTY’s goals is fundraising for bird conservation work. The competition also supports the camp for young birdwatchers. The next competition will be open until 30.11.2017 at the competition site.

Author: Raisa Tasanto

Share This Post On