Arvot – Values

Tuomme esiin luontokuvauksen merkityksen suojelutyössä. Tartumme epäkohtiin ja teemme näkyväksi kuvauksen tärkeän roolin salametsästyksen, laittoman eläinkaupan ja ympäristötuhojen esille tuomisessa. Joillekin projekteille asetetaan selkeitä suojelullisia tavoitteita, joiden myötä osa tuotosta voidaan ohjata kulloisellekin suojelukohteelle luotettavien yhteistyökumppaneiden kautta.

Teemme yhteistyötä WWF Suomen kanssa.

Tuemme uhanalaista luontoa myös olemalla mukana WWF:n kummitoiminnassa: Raisa on saimaannorpan ja Jukka lumileopardin suojelua tukeva kummi. Ryhdy sinäkin kummiksi!

Suomalaisen työn tukeminen kuuluu myös arvoihimme. Vaikka lehden painatus olisi edullisempaa monessa muussa maassa, Lumo suosii kotimaista työtä.


We respect and value the nature and it shows in our business as well. The Finnish Lumo is printed according to available environment sertificates.

Conservation photography has a big role in Lumo magazine.
Enchanting is actually what Lumo means. In Finnish language it means enchantment, charm, captivating or almost magical. On the other hand Lu Mo is an abbreviation used in nature science etc. of the wordsluonnon monimuotoisuus that means biodiversity.
Nevertheless nature photographs are not always cute. We go outside the comfort zone and emphasize important role of nature photography by featuring poaching, illegal wildlife trade and environmental disasters.

Lumo collaborates with the WWF Finland. We also support personally our local WWF’s actions in protecting Saimaa ringed seal and the snow leopard.